zondag 5 september 2010

September 5Yesterday Blue Boy left to live with his new family. His name is Boomer now. He also has a new sister, she is a German Shepherd Dog.
Gisteren is Blue Boy vertrokken om bij zijn nieuwe familie te gaan wonen. Zijn naam is nu Boomer. Hij heeft ook een nieuw zusje, zij is een Duitse Herder.